Till övergripande innehåll för webbplatsen
EU-Ret-fri-bevægelighed_Spread_01

EU-Ret. Fri Bevægelighed

 

Få en grundlæggende viden om gældende EU-ret om fri bevægelighed


Denne bog giver en fremstilling af principperne om, dynamikken i og hovedstrukturen af gældende EU-ret om fri bevægelighed. Den kan lidt forenklet siges at handle om EU’s økonomisk-juridiske forfatning.


Bogen er i princippet en opdatering og udvidelse af 2. udgaven af Ulla Neergaard og Ruth Nielsens ”EU RET – fri bevægelighed”, Karnov Group, 2016. Bogen benyttes især på bachelor-faget “EU-ret” på jura-uddannelsen på Københavns Universitet.


Bogen omhandler:

  • EU-Domstolen og dens fortolkningsstil
  • Fri bevægelighed i det indre marked - generelt
  • Varernes fri bevægelighed
  • Fri udveksling af tjenesteydelser
  • Etableringsfrihed
  • Arbejdskraftens fri bevægelighed
  • Unionsborgerskab
  • Tredjelandsstatsborgere
  • Bogen medtager gengivelser af centrale bestemmelser, domspræmisser og væsentlig litteratur.


Målgruppe


Ud over at kunne anvendes som lærebog kan bogen også anvendes som håndbog for praktikere og andre, der har brug for grundlæggende viden om EU-retten og fri bevægelighed.

 

Utgivelsesår: 2021

Språk: Dansk

ISBN: 9788761943019

Kjøp papirutgaven: Karnov Group Danmark

Digital utgave: Lovdata Pro Karnov