Det har gått ett år siden Karnov publiserte de første 100 kommentarene fullintegrert på Lovdatas plattform. Siden høsten 2021 har kommentarene blitt vist mer enn 2,5 millioner ganger og 10 000 jurister og saksbehandlere og 17 000 studenter gjør jevnlig søk i Lovdata Pro Karnov. Karnov utvikler stadig tjenesten. Det publiseres løpende nytt innhold og ny og forbedret funksjonalitet, alt i samråd med en dedikert redaksjon, et innovativt tech-team, 500 forfattere og 25 fagredaktører.

I dag har forlaget publisert mer enn 230 kommentarer til lover, forskrifter og konvensjoner. Den danske EU-Karnoven med bl.a. flere hundre rettsakter kommentert av danske eksperter, er også tilgjengeliggjort for det norske markedet, og en rekke bøker og artikler er utgitt. Det er om lag 500 forfattere som skriver for Karnov. De er alle eksperter innen sitt felt og jobber til daglig innen akademia, i den offentlige etat eller i det private næringsliv. Dersom alt innholdet skulle vært utgitt i bokformat, ville tekstene til sammen utgjort mer enn 33 000 sider med juridisk litteratur.

Administrerende direktør i Karnov, Hans-Petter Nygård, er stolt og glad over året som har gått, og forventningsfull til tiden som kommer:

– Vi er svært fornøyde med hvor langt vi har kommet på ett år, men jobber kontinuerlig med å komplettere og øke verdien av innholdet vårt. Karnov Group gjennomførte nylig en bransjeundersøkelse i de tre nordiske landene, som resulterte i rapporten Fremtidens Jurist 2022. Der ble det avdekket flere interessante funn, blant annet at jurister generelt, og den yngre generasjon spesielt, har et ønske om mer fleksibilitet når det kommer til hjemmekontor og arbeidstid. Nærmere halvparten av dagens nordiske jurister foretrekker romsligere rammer rundt arbeidstid og arbeidssted, og mange er villige til å gi avkall på lønn og forfremmelse mot å få fleksibilitet i bytte. Dette forteller oss mye. Karnov ønsker i størst mulig grad å møte kundenes behov, og vi er stolte over å gi kundene våre gode løsninger ved å tilby en rekke kilder og verktøy digitalt. På denne måten kan vi sammen med arbeidsgivere tilrettelegge best mulig for at fremtidens jurist kan utføre arbeidet sitt når og hvor han eller hun ønsker.

– Med Lovdatas eksisterende og stadig voksende kildebase og våre lovkommentarer samt annen utvalgt juridisk faglitteratur fra Norge, Sverige og Danmark gjør vi det mulig for jusstudenter og jurister å arbeide raskere og smidigere. Vi har sammen med Lovdata utforsket og utnyttet navigeringsmulighetene som ligger i systemløsningene våre, slik at både eksisterende og nye kilder er best mulig sammenkoblet.

Karnov har et tett og langsiktig samarbeid med Lovdata. Det trygge og kjente med Lovdata er helt klart en viktig sten på vektskålen når jurister skal bidra som forfattere eller tegne abonnement på Lovdata Pro Karnov. Daglig leder i Lovdata, Odd Storm-Paulsen, utdyper:

– God jussformidling blir ikke mindre viktig i årene som kommer, og vi ser at samarbeidet med Karnov, med alle de dyktige forfatterne som kommenterer mye av vårt kildemateriale, gjør oss mer attraktive for juss-Norge. Det er meningsfullt og givende å tilby et produkt som har hjulpet jusstudenter og jurister over mange år. At vi er i posisjon til å opprettholde og utvikle den tjenesten så mange mennesker stoler på og er kjent med, er gledelig. All den tid kundene våre er kvalitetsbevisste, må også vi fornye oss og bidra til utviklingen og kvalitetshevingen av den juridiske disiplin.

Karnov er stolte over forfatterne, fagredaktørene og samarbeidspartnerne, men også over måten markedet har tatt imot tjenesten. Det er et stort engasjement fra både bidragsytere og kunder. Det er tydelig at mer og nyskrevet litteratur er noe markedet har lengtet etter. Nygård forteller om mottakelsen i markedet:

– Når over 17 000 studenter og 10 000 jurister, saksbehandlere og næringslivsaktører nå har tatt litteraturen vår i bruk, kjenner vi på hvor forpliktende og motiverende det er for veien videre. Vi jobber stadig med å opprettholde og heve kvaliteten på litteraturen vår. Det som er ekstra hyggelig, er de positive tilbakemeldingene vi får fra kundene våre – som opplever at tjenestene våre er brukervennlige og av høy kvalitet. Oslo kommune uttaler i en artikkel at Karnov Lovkommentarer øker kvaliteten og reduserer saksbehandlingstiden på kommunens vedtak. På under ett år har mer enn 250 kunder, både fra privat og offentlig sektor, valgt å tegne abonnement hos oss. Det er ekstra fint å se at kundeporteføljen strekker seg fra de aller største advokatkontorene til små og mellomstore virksomheter rundt om i hele Norge.  

– Domstolene er en av våre største kunder og de har alt henvist til Karnov Lovkommentarer i en rekke domsavsigelser. Vår teknologiske nyvinning – de historiske notene – gjør at kommentarene er en fullverdig og etterprøvbar rettskilde. I Karnov har alle notene i lovkommentarene en unik destinasjon, det vil si at en note aldri vil renummereres eller forsvinne ved en lovendring eller revisjon av noten. Samme funksjon vil i løpet av kort tid også kunne benyttes i våre digitale bøker. Vi er stolte og glade over å være de eneste som tilbyr denne viktige funksjonaliteten.

Sommeren 2022 flyttet Karnov inn i nye og større lokaler i Pilestredet 27 – vegg i vegg med Domus Juridica, Akademika og en rekke advokatfirmaer. Styreleder Knut Brundtland er engasjert og involvert i veien fremover. Han er opptatt av mulighetene som ligger i det samlede nordiske fagmiljøet og han ønsker at Karnov skal tilgjengeliggjøre flere ulike kilder for det norske markedet.

– Vi gleder oss over positive tilbakemeldinger fra fagmiljøet, kundene våre og samarbeidspartnerne våre. Vi registrerer også at innholdet i EU-Karnoven er blitt godt mottatt av markedet. Det er helt klart større etterspørsel etter internasjonale kilder og koblingen opp mot nasjonal lovgivning nå enn det var for et par år siden. Nå er vi i gang med innleggelse av maler og jobber med å utvide vår juridiske litteraturbase med titler fra Norge, Sverige og Danmark. Vi skynder oss langsomt og jobber målrettet med å opprettholde bredden og tyngden i produktet vårt. Kundene våre skal finne det de søker etter og vite at både innholdet og funksjonaliteten er til å stole på. Det er trygt og viktig for oss at vi har de fremste spesialistene i forfatterstallen vår, slik at vi sammen kan styrke utviklingen av faget, og i forlengelsen av det – den enkelte borgers rettssikkerhet, avslutter Brundtland.

 

 

Del

Karnov Lovkommentarer fyller ett år!