Karnov fortsetter å tiltrekke seg landets største advokatfirmaer. Nå føyer Brækhus seg inn i rekkene, og har signert avtale for tilgang til tjenesten. 

Norges eneste rendyrkede juridiske forlag, Karnov, har sin rettskildetjeneste tilgjengelig gjennom Lovdata. Lovkommentarer og annen juridisk litteratur ligger fullintegrert på Lovdata. Frank C. Aase, managing partner i Brækhus Advokatfirma, understreker viktigheten av oppdaterte kilder når han forteller om avtalen med Karnov.

  • Klientenes behov er alltid utgangspunktet for vårt arbeid. Hvert klientoppdrag er unikt og de beste løsningene finner vi gjennom solid fagekspertise, inngående bransjekunnskap og stort engasjement. Karnov Lovkommentarer hjelper oss med å finne de beste løsningene og gir oss trygghet på at vi har alle relevante kilder i møte med våre klienter. 

Brækhus Advokatfirma består av ca. 80 dyktige og engasjerte medarbeidere. Deres tverrfaglige kunnskapsmiljø består av eksperter innenfor de fleste juridiske fagområder. Advokater fra Brækhus er bidragsyter på tre Karnov-lovkommentarer. Partner Christian Bendiksen har skrevet kommentarer til eksportkontrolloven, og partner Nils Eriksen er med i et bredt sammensatt team som står bak kommentarene til merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften. Nils Eriksen og Karnov har også inngått en forfatteravtale om utgivelse av en bok om merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv.

  • Vi er stolte av å bidra med lovkommentarer, og håper mange brukere får god nytte av kunnskapsdelingen, sier Eriksen. 

Over 450 jurister har så langt bidratt med å skrive kommentarer for Karnov. Forfatternes bakgrunn spenner fra akademia og det offentlige, til de store advokatfirmaene slik som Brækhus. Disse bidragene danner grunnlaget for litteraturen til Karnov, som nå teller over 30 000 trykte sider dersom man skulle ha utgitt kommentarene som papirbok. 

  • Vi har utviklet en bred kundeportefølje innen offentlig sektor, akademia og privat næringsliv og er stolte over å nå ha signert avtale med Brækhus. Karnovs overordnede mål er å bidra til kvalitetsheving av rettsinformasjon og litteratur for norske jurister og advokater. Derfor sørger vi for å ha oppdaterte kilder enkelt tilgjengelig direkte i Lovdata Pro. Slik kan ansatte i Brækhus nå være trygge på at de raskt og enkelt kan finne riktig informasjon, og er oppdatert på sitt fagområde og varsles ved endringer i lovene, sier Hans-Petter Nygård, administrerende direktør i Karnov Group Norway.

 

Lenke til AdvokatWatch:
https://advokatwatch.no/nyheter/advokater/article14147100.ece

Bildet: Frank C. Aase, managing partner Brækhus Advokatfirma og Nils Eriksen, partner Brækhus Advokatfirma.

Del

Brækhus signerer med Karnov