Wiersholms anskaffelsesavdeling har noen av Norges mest erfarne advokater på anskaffelsesrett, og Oda Hellenes Ekre og Morten Goller har sammen med resten av Wiersholms anskaffelsesteam ansvar for å skrive kommentarer til lov og forskrift om offentlige anskaffelser for Karnov Group Norway.

I Norge gjennomføres det offentlige innkjøp for over 600 milliarder kroner i året. Ved offentlige innkjøp må aktørene forholde seg til en regelstyrt avtaleinngåelse som er underlagt generelle anskaffelsesrettslige prinsipper og detaljerte prosedyreregler. Anskaffelsesregelverket er derfor et viktig regelverk både for offentlige oppdragsgivere og et svært omfattende antall leverandører som deltar i anskaffelsesprosesser, sier Hellenes Ekre.

Oppfølging av klimatiltak, arbeidsforhold og innovasjon i forbindelse med anskaffelsesprosesser har blitt stadig mer aktuelt de siste årene, og dette er nettopp noe av det forfatterne kommenterer og klargjør i kommentarene til regelverket.

– Nytt anskaffelsesregelverk trådte i kraft i 2017, og det har nå rukket å komme en del retts- og nemndsavgjørelser som belyser og nyanserer innholdet i regelverket. En oppdatert lovkommentar med henvisning til omfattende praksis vil derfor være svært nyttig for brukerne av anskaffelsesregelverket.

– Lovdata er vår primære arbeidsflate for tilgang til anskaffelsesregelverket, og det er svært gledelig at man nå enkelt kan få tilgang til lovkommentarer direkte i Lovdata Pro. Anskaffelsesregelverket er detaljert og omfattende, og det kreves detaljkunnskap for å praktisere anskaffelsesregelverket på riktig måte. Det er derfor veldig bra at aktørene som benytter seg av lov og forskrift om offentlige anskaffelser nå får enkel tilgang til en kommentarutgave som gir nærmere informasjon om regelverket og relevant praksis fra EU-domstolen, norske domstoler og Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

– Vi håper at dette kan forenkle hverdagen for innkjøpere, leverandører og jurister som jobber med regelverket, avslutter Morten Goller og Oda Hellenes Ekre.

Del

Det kreves detaljkunnskap for å praktisere anskaffelsesregelverket på riktig måte