Till övergripande innehåll för webbplatsen

Forfattere

Karnov har landets fremste jurister som forfattere. Disse jobber i det daglige i akademia, domstolene, forvaltningen og det private næringsliv og har spesialkunnskap innen sitt rettsområde. Med detaljoversikt, presisjon og stringent språkføring kommenterer de regelverket slik at våre kunder kan være trygge på at det til enhver tid er ajourført.

Maria Astrup Hjort

Professor, Universitetet i Oslo,

Børge Aadland

Assisterande instituttleiar, Høgskulen på Vestlandet,

Børge Aadland

Assisterande instituttleiar, forsker og foreleser, Høgskulen på Vestlandet, Institutt for bygg-, miljø- og naturvitenskap

Jan Gudmund Aanerud

Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA

Erlend Aarli

Advokat, CMS Kluge Advokatfirma AS

Torleif Eilert Aarre

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Hallvard Gilje Aarseth

Advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS

Nina Sørensen Aas

Seniorrådgiver, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Gjermund Aasbrenn

Stipendiat, UiT Norges arktiske universitet

Inger Julie Aasland

Seniorrådgiver ph.d, Finansdepartementet

Jacob Danbolt Ajer

Rådgiver, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Tayyab Ali Butt

Advokatfullmektig, Deloitte Advokatfirma,

Ivar Alvik

Professor, Universitetet i Oslo

Elisabeth Andenæs

Fast advokat, Wikborg Rein Advoaktfirma AS

Magne Andersen

Advokat, Nordisk Legal Services

Harald Benestad Anderssen

Professor, Handelshøyskolen BI

Knut Andreassen

Partner, BDO Advokater AS

Silje Nesteng Andresen

Juridisk direktør, Norges Eiendomsmeglerforbund

Martin Andresen

Seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet,