Till övergripande innehåll för webbplatsen

Terje Hernes Pettersen

Advokat, Norsk Sjømannsforbund
Terje Hernes Pettersen en advokat i Norsk Sjømannsforbund og arbeider særlig med sjøarbeidsrett, sjørett og skipssikkerhet.

Hernes Pettersen har bakgrunn som underdirektør i næringsdepartementet (maritim avd.) og Sjøfartsdirektoratet. Han var medlem i Skipssikkerhetslovutvalget og Skipsarbeidslovutvalget og fulgte opp departementets arbeid med lovproposisjoner.

Han er medforfatter til kommentarutgaven til både skipssikkerhetsloven og skipsarbeidsloven og har bred internasjonal erfaring fra arbeid i ILO, IMO og ITF.

Hernes Pettersen var en årrekke medlem i Fagutvalget for shipping og offshore (JUS) og er styremedlem i Sjørettsforeningen. Han har vært advokat siden 2014.