Till övergripande innehåll för webbplatsen

Kristian Kaspersen

Spesialrådgiver, Justis- og beredskapsdepartementet
Kristian Kaspersen er spesialrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.