Till övergripande innehåll för webbplatsen

Kaja Moen Welo

Lovrådgiver, Justis- og beredskapsdepartementet
Kaja Moen Welo er lovrådgiver i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, med ansvar for sivilprosess, herunder tvisteloven.

Hun har tidligere vært advokat hos Advokatfirmaet Hjort og hos Kommuneadvokaten i Oslo, og var utvalgssekretær for Advokatlovutvalget som la frem utredningen NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet. Hun er medlem av fagutvalget for sivilprosess hos Juristenes utdanningssenter, og er her aktiv som kursleder og foredragsholder innenfor sivilprosess.