Till övergripande innehåll för webbplatsen

Bjørn Edvard Engstrøm

Tidligere lagdommer i Borgarting lagmannsrett
Bjørn Edvard Engstrøm ble cand. jur. i 1974 og har vært ansatt i Justisdepartementets Lovavdeling, rederiet Fred. Olsen & Co og i SpareBank 1 Gruppen AS.

Fra 2007 har han vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har vært vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo, dommerfullmektig og vernepliktig krigsadvokat.

Engstrøm har utgitt en rekke fagbøker og tidsskriftsartikler innen ulike juridiske temaer, særlig innen erstatningsrett og vegtrafikkrett.

Hans nyeste utgivelse er "Beslag av førerkort - Vilkårene for og praksis vedrørende beslag av førerkort og kjøreseddel".