Till övergripande innehåll för webbplatsen

Bjarne Snipsøyr

Advokat, Regjeringsadvokaten
Bjarne Snipsøyr er advokat hos Regjeringsadvokaten. Han har tidlegare jobba i advokatfirmaet Thommessen og Lovavdelinga i Justisdepartementet. Han underviser i fleire kontraktsrettslege fag og er også sensor ved Universitetet i Oslo.

Bjarne har skrive om fleire kontraktsrettslige tema i ulike tidsskrift og arbeider for tida også med fleire bøker.

Bjarne har ein master i rettsvitskap frå Universitetet i Oslo. Det siste året på studiet var han vitenskapeleg assistent ved Nordisk insitutt for sjørett, der han skreiv ei avhandling om kjøpslova.

Bjarne skriv kommentarar for Karnov til kjøpslova, bustadoppføringslova og grannelova.