Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lisa-Mari Moen Jünge

Advokat, Regjeringsadvokaten
Lisa-Mari Moen Jünge er advokat i Regjeringsadvokaten. Hun jobber bredt med ulike fagområder, men med hovedvekt på EU- og EØS-rett. Hun har bred erfaring fra små og store saker i nasjonale domstoler, og har også erfaring med å opptre i saker for både EFTA- og EU-domstolen, i tillegg til EMD.

Før hun tiltrådte hos Regjeringsadvokaten var hun studentutreder, og etter hvert utreder, i Høyestrett, samt vit.ass. ved Senter for Europarett. Hun er sensor i Forvaltnings- og EØS-rett ved Det juridiske fakultet, UiO. Hun har også praktisk erfaring som journalist og har en bachelor i journalistikk fra Høgskolen i Oslo (OsloMet) fra 2012.