Till övergripande innehåll för webbplatsen

Kristine Møse

Advokat, Regjeringsadvokaten
Kristine er advokat hos Regjeringsadvokaten.

Hun jobbet tidligere som senioradvokat i Kluge Advokatfirma der hun særlig jobbet med tvisteløsning og prosedyre innen en rekke rettsområder, herunder EØS-rettslige og forvaltningsrettslige emner.

Kristine har særlig kompetanse på utlendingsfeltet og prosederer jevnlig utlendingssaker for domstolene. Som vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett skrev hun avhandling om bortvisning og utvisning av EØS-borgere.

Tidligere har Kristine bl.a. vært dommerfullmektig i Follo tingrett, samt sekretær for et lovutvalg om garantireglene i bustadoppføringslova.