Till övergripande innehåll för webbplatsen

Omar Saleem Rathore

Advokat, Regjeringsadvokaten
Omar Saleem Rathore er advokat hos Regjeringsadvokaten. Han har tidligere jobbet i Advokatfirmaet Hjort DA og vært sekretær for Forvaltningslovutvalget, som fremla NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov.

Arkivlova

Statistikkloven