Till övergripande innehåll för webbplatsen

Forfattere

Karnov har landets fremste jurister som forfattere. Disse jobber i det daglige i akademia, domstolene, forvaltningen og det private næringsliv og har spesialkunnskap innen sitt rettsområde. Med detaljoversikt, presisjon og stringent språkføring kommenterer de regelverket slik at våre kunder kan være trygge på at det til enhver tid er ajourført.

Torleif Eilert Aarre

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Gjermund Aasbrenn

Utreder, Norges Høyesterett

Ivar Alvik

Professor, Universitetet i Oslo

Harald Benestad Anderssen

Professor, Handelshøyskolen BI

John Asland

Instituttleder, Universitetet i Oslo

Katrine Alexandra Bach-Gansmo

Advokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Joakim Bakke-Nielsen

Managing partner/Advokat/MBA, IBF Legal Advokatfirma

Kenneth Adale Baklund

Spesialrådgiver, Justis- og beredskapsdepartementet

Bettina Banoun

Partner, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Anne Kjersti Befring

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Bård Kyrre Haukaas Berge

Senioradvokat, Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Kari Birkeland

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Eva Annie Bjørgen

Seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Johan Boucht

Professor, Universitetet i Oslo

Ingvild Bruce

Førsteamanuensis, Politihøgskolen

Gina Bråthen

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Andreas Bullen

Partner, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Margrethe Buskerud Christoffersen

Professor, Universitetet i Oslo

Christine Dickens

Seniorskattejurist, Finansdepartementet

Lars Duvaland

Direktør for Jus og arbeidsliv, Den norske legeforening