Kristoffer Rakner er utreder i Norges Høyesterett. 

Han har vært advokatfullmektig i Thommessen, dommerfullmektig i Fredrikstad tingrett, advokat og senioradvokat i Lund & Co og konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han har også en LL.M. fra Columbia University.