Den nye medieansvarsloven gir to viktige avklaringer, forklarer ytringsfrihetsekspert Jon Wessel Aas.

Nå skal han kommentere loven for Karnov.

  • Loven inneholder en tydeliggjøring av pressens rettslige status og rolle – og ikke minst det viktige forholdet mellom redaktøransvaret på den ene siden og kildevernet på den andre. Dette henger nøye sammen, for å ha et kildevern må du ha et redaktøransvar og omvendt. Det er en grunn til at mediene selv har ivret for et strafferettslig ansvar, noe som jo ellers ikke er så vanlig.

En nyvinning med medieansvarsloven er ifølge eksperten at alle bestemmelser nå er samlet på ett sted, der de tidligere var spredt rundt i lovverket.

  • Dette er viktig for de redaktørstyrte mediene, men også for befolkningen, som lettere kan finne frem. Redaktøransvar og kildevern er i kjernen av ytringsfriheten, som angår alle.

Wessel Aas forklarer at medieansvarsloven i stor grad viderefører tidligere gjeldende rett. I tillegg byr loven på to viktige avklaringer.

  • Loven innebærer en oppdatering med hensyn til teknologi. Bestemmelsene er teknologinøytrale. Loven var ikke oppdatert og gjaldt kun trykt skrift. Det betyr at nettpublikasjoner ikke var omfattet, men det er de nå, forklarer Wessel Aas.

I tillegg har loven presisert redaktørens ansvar for det brukerne publiserer.

  • Redaktørens ansvar gjelder ikke for kommentarer i seg selv, men slår inn når det blir stilt spørsmål ved lovligheten av dem. Det er utrolig viktig at dette ansvaret er avklart i loven. Hvis ikke risikerer man at mediene dropper kommentarfelt av frykt for å bli ansvarliggjort. Det går ut over ytringsfriheten til hvermansen.

Wessel Aas ser frem til å kommentere medieansvarsloven for Karnov.

  • NAV-skandalen har vist med tydelighet at vi trenger mer kompetanse. Det er derfor veldig fint at Karnov beriker lovinformasjonssystemet på dette feltet. I tillegg vil kommentarene supplere Lovdata på en god måte.

Del

Advokatforeningens nyvalgte leder Jon Wessel Aas kommenterer den nye medieansvarsloven