Karnov lanserer ny og uunnværlig funksjon.

Karnov har i høst lansert sitt nye produkt for å sikre at historiske noter blir mulig å vise til. Foreløpig er om lag 150 kommentarer til lover, forskrifter og konvensjoner fullintegrert på Lovdata Pro, og verktøyet er allerede blitt tatt vel imot.  

Erling Johannes Husabø, professor ved Universitetet i Bergen, er blant mange som lenge har ønsket seg en tidslinje for kommentarer i elektroniske oppslagsverk i Norge, og var raskt ute med å dele sine tanker med Karnovs tech-team. Resultatet er blitt det Karnov kaller «deterministiske noter» - en teknologisk nyvinning som Husabø har vært tett involvert i utviklingen av. 

– Innen strafferetten er det rettstilstanden på gjerningstidspunktet som normalt blir avgjørende. Saken kommer alltid opp for retten etter at gjerningstidspunktet er passert og det er derfor avgjørende å vite hvordan loven og rettstilstanden var da ugjerningen ble utført. Dersom det er skjedd en lovendring, det er avsagt en ny dom eller det er endring av rettslige vurderinger, må vi som forfattere raskt kunne tilføye eller revidere i de kommentarene som er knyttet til den aktuell bestemmelse. Med den nye funksjonen i Karnov, kan alle aktører innen rettspleien følge rettsutviklingen og være trygge på at kommentarene er gjenfinnbare tross endringene som ubønnhørlig kommer, sier Husabø, som sammen med 15 spesialister på strafferettsfeltet skrevet – og skal ajourføre – kommentarene til straffeloven.

Foss

Teknologisjef i Karnov, Markus Foss, fortsetter: 

–  Det er flere tekniske forutsetninger som ligger til grunn for å kunne garantere for at en note er etterprøvbar historisk, med andre ord «deterministisk». Blant annet sikrer vi at et notenummer aldri gjenbrukes, og at historiske versjoner av både lovtekst og noteinnhold kan spores over tid. Vårt tech-team står bak den underliggende funksjonaliteten som er en forutsetning for at dette skal fungere smertefritt for brukerne av innholdet i Lovdata Pro Karnov.  

Deterministiske noter vil altså si at historiske versjoner av kommentarene blir liggende ute i publisert innhold og blir lett å finne frem til via historiske versjoner i loven eller forskriften. Det er dermed for første gang helt trygt å vise til notene, for eksempel når man skriver dommer, fordi man da alltid vil ha mulighet til å lese noten slik den så ut på henvisningstidspunktet. Denne funksjonen har spesielt domstolen lenge ønsket seg i digitale oppslagsverk. Eksisterende produkter har den klare svakhet at notene kan endre seg underveis, både nummereringen, innholdet og de kan også bli helt fjernet dersom en bestemmelse endres eller oppheves. Karnov har nå jobbet iherdig med å utvikle et produkt som innehar denne funksjonaliteten, og nå er omsider alt på plass. 

Foss avslutter: 

Vårt mål har vært at kundene våre skal kunne betrakte våre kommentarer som en fullverdig og etterprøvbar rettskilde. For at verktøyet til enhver tid skal være funksjonelt og ajourført, var det viktig for oss å få på plass en revisjonsmulighet som både fungerer for forfatterne og for brukerne av Karnovs kommentarer. Vi er stolte og glade over å nå kunne tilby denne viktige funksjonaliteten på markedet. 

Del

Karnov lanserer ny funksjon: Nå blir det trygt å vise til noter