Till övergripande innehåll för webbplatsen

Ny bok fra Karnov: Nedbemanning grunnet virksomhetens forhold

   

I boken Nedbemanning grunnet virksomhetens forhold tar forfatter Einar Engh opp de tilfeller der oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold, for eksempel svekket økonomi eller behov for omorganisering. Dette er den første boken om nettopp denne tematikken.

Tre viktige utfordringer

Fremstillingen tar for seg hva det er viktig å huske på dersom din virksomhet må si opp ansatte på grunn av endringer i selskapssituasjonen. Bokens forfatter Einar Engh, som er partner og advokat i Advokatfirmaet Hjort, forteller at det er en rekke ting du må tenke på når du starter en slik prosess.

– Det er spesielt tre ting du må tenke på før du begynner en nedbemanningsprosess. Det første er å involvere de tillitsvalgte. Det andre er å finne riktig utvalgskrets – altså hvem som skal sies opp. Det tredje er selvsagt å finne utvalgskriterier for disse gruppene, forklarer Engh.

Arbeidsgiver vil i nedbemanningsprosesser ofte forsøke å unngå tvister ved å inngå sluttavtaler i stedet for å gå til oppsigelser. Sluttavtaler er derfor behandlet som et eget tema i boken.

– Oppsigelser påvirker mange aspekter av en bedrift over en lengre periode. Det er avgjørende at oppsigelsene er gjennomført korrekt for at de skal opprettholdes juridisk, sier Engh.

Einar Engh har over 20 års erfaring innen arbeidsrett, og jobber daglig med komplekse arbeidsrettslige tvister.

Boken er tilgjengelig i papirutgave og i Lovdata Pro for Karnov-brukere.

Les mer om bok her

Økonomiske utfordringer

Hjort-partneren forteller videre at det stort sett er økonomi som setter i gang nedbemanningsprosesser.

– Slike nedbemanninger kan være en konsekvens av virksomhetsoverdragelse. Når to selskaper slår seg sammen, blir det ofte overflødige personer i noen stillingsfunksjoner, sier han og legger til:

– Nedbemanning på grunn av virksomhetens forhold kan også skje på grunn av økonomisk nedgang og tap av inntekter. Vi ser en slik utvikling spesielt i sykliske bransjer, for eksempel sliter bygg- og anleggsbransjen mer nå enn tidligere.

 

Einar Engh, partner i Hjort og Karnov-forfatter

Einar Engh er partner i Hjort og Karnov-forfatter.

 

Unik tematikk

I boken Nedbemanning grunnet virksomhetens forhold har Engh laget en steg-for-steg-bruksanvisning der han følger en virksomhet gjennom en nedbemanningsprosess. Det gjør boken svært praktisk og anvendelig for advokater og HR-ansatte.

– Det finnes mye litteratur med arbeidsrettslige vinklinger og problemstillinger, men akkurat tematikken i «Nedbemanning grunnet virksomhetens forhold» er det få eller ingen publikasjoner som omhandler, sier Engh.

Engh forteller at det var koronapandemien som sikret at boken ble en realitet.

– Jeg har hatt ideen om å skrive denne boken i 20 år, men på tross av at jeg hadde disposisjonen i hodet, var mangel på tid en utfordring. Pandemien ga meg tid og anledning til å konsentrere meg om prosjektet, og jeg begynte å skrive et grovutkast, legger han til.

 

Fremtidige trender og spådommer

Engh mener vi vil se flere nedbemanningssaker fremover der valg av utvalgskrets, utvalgskriterier og saksbehandling er tema. Han forklarer at fagforeningene vil være viktige for å få mer rettspraksis på området.

– Jeg forutser at det vil komme oppklarende dommer om ansiennitetsprinsippet, og at det alltid vil være rom for skjønnsmessige vurderinger i denne typen juss. Fagforeningenes rolle i å bringe saker for retten bidrar til å avklare rettstilstanden.

Nedbemanning grunnet virksomhetens forhold enkeltbok-1

Boken er tilgjengelig i papirutgave og i Lovdata Pro for Karnov-brukere.