Till övergripande innehåll för webbplatsen
Innføring og oppgavesamling i personvernrett arbeidsfil-1

Nedbemanning grunnet virksomhetens forhold

OPPSIGELSER OG NEDBEMANNING i arbeidsforhold kan enten begrunnes i arbeidstakers eller i virksomhetens forhold. Denne boken behandler de tilfeller der oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold. Slike forhold vil typisk være driftsinnskrenkninger på grunn av svekket økonomi eller behov for omorganisering.

Fremstillingen følger gangen i en nedbemanningsprosess og tar for seg hvordan arbeidsgiver må gå frem for å følge de lovfestede reglene i arbeids- miljøloven og i relevante tariffavtaler. Oppsigelser må etter arbeidsmiljø- loven § 15-7 ha saklig grunn. Ved oppsigelser grunnet virksomhetens forhold må utvelgelsen av hvem av de ansatte som skal sies opp, være saklig. Det reiser spørsmål om hvem av de ansatte som skal sammenlignes (utvalgskrets), samt hvilke kriterier som kan benyttes i utvelgelsesprosessen. Saksbehandlings- reglene i arbeidsmiljøloven er grundig dekket. Arbeidsgiver vil i nedbeman- ningsprosesser ofte forsøke å unngå tvister ved å inngå sluttavtaler i stedet for å gå til oppsigelser. Sluttavtaler er derfor behandlet som et eget tema i boken.

Boken er praktisk og retter seg mot advokater og HR-bransjen samt alle som interesserer seg for arbeidsrett.

 

Utgivelsesår: 2023

Språk: Bokmål

Publikasjonen er tilgjengelig på Lovdata Pro Karnov.

Kjøp papirutgaven her her.