Den 30.november gjennomførte Karnov Group oppkjøpet av de juridiske rettskildetjenestene til Thomson Reuters i Spania og Wolter Kluwers i Spania, Frankrike og Portugal. Den samlede oppkjøpssummen ligger på i overkant av 1,6 milliarder kroner.

Det er omtrent ett år siden Karnov Group la inn et bindende bud på ca.160 millioner euro om å overta samtlige aksjer i Wolters Kluwer France S.A.S (“Wolters Kluwer France”), Wolters Kluwer Legal & Regulatory España, S.A. (“Wolters Kluwer Spain”), Wolters Kluwer Legal & Regulatory Portugal (“Wolters Kluwer Portugal”) og Editorial Aranzadi S.A.U. (“Thomson Reuters Spain”). 
 
Etter at de spanske konkurransemyndighetene (CNMC) ga klarsignal tidligere i november, fullførte Karnov Group det endelige oppkjøpet 30.november. Den samlede oppkjøpssummen ligger på 160 millioner euro – noe som tilsvarer over 1,6 milliarder kroner med dagens kurs.
 
– I Karnov Group ser vi frem til mulighetene oppkjøpet gir for å dele innovasjon og kompetanse på tvers av landegrensene. På denne måten skal vi fortsette å skape de beste juridiske informasjonsløsningene på markedet – både på skandinavisk og europeisk nivå, sier Jonathan Minzari, Chief Strategy and M&A Officer i Karnov Group.
 
Oppkjøpet gjør at Karnov Group går fra å være en av de ledende aktørene innen juridiske informasjonstjenester på det nordiske markedet, til å bli en europeisk aktør med tung tilstedeværelse i Spania og Frankrike. Karnov vil operere under merkevaren Aranzadi LA LEY i Spania, Jusnet i Portugal og Lamy Liaisons i Frankrike. Konsernet vokser med 1000 medarbeidere og virksomheten vil mer enn dobles hvis man ser på omsetning.
 
Knut Brundtland, styreleder i Karnov Group Norway, er svært fornøyd med ekspansjonen til nye europeiske markeder.
 
– Det fullførte oppkjøpet betyr at våre 500 norske forfattere nå er en del av et internasjonalt kollegium fra Sverige, Danmark, Spania, Portugal og Frankrike. Innsikten og kompetansen fra disse markedene, i samspill med Karnovs sterke erfaring, vil ha stor verdi for våre sluttbrukere, sier Knut Brundtland. 

 

Se Børsmelding

 

Del

Karnov Group fullfører betydelige sydeuropeiske oppkjøp