"Karnov har i samarbeid Lovdata meldt seg på i konkurransen om det norske markedet for rettsinformasjon" skriver Juristen.

Journalist: Ole-Martin Gangnes
Foto: Karnov

Lenke til Juristens artikkel: 

https://juristen.no/nyheter/2021/10/bygger-opp-nytt-stort-volum-av-lovkommentarer

Del

Juristen: "Bygger opp nytt stort volum av lovkommentarer"