Till övergripande innehåll för webbplatsen

Ragnar Nordeide

Advokat, Regjeringsadvokaten
Ragnar Nordeide har skrevet kommentarer til FN's konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP). Ragnar er advokat hos Regjeringsadvokaten. Han har tidligere jobbet ved Statsministerens kontor, Rettsavdelingen i Utenriksdepartementet, Norsk senter for menneskerettigheter og hos Sivilombudsmannen. Han er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (2003), har en LLM i folkerett fra King’s College London (2003) og har vært universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett i Oslo, der han ble ph.d. i 2015 på avhandlingen “The Interaction between the European Convention on Human Rights (ECHR) and Other International Law: What Role for a Purposive Conception of the ECHR?”. Under tiden som stipendiat hadde han et toårig opphold i Genève, hhv. ett år som visiting fellow ved Graduate Institute of International and Development Studies og ett år som excellence fellow ved Université de Genève. Han har en rekke publikasjoner samt lang erfaring med undervisning, veiledning og sensur innenfor menneskerettigheter og folkerett.