Till övergripande innehåll för webbplatsen

Kristoffer Rakner

seniorrådgiver, Justis- og beredskapsdepartementet
Kristoffer Rakner er utreder i Norges Høyesterett.

Han har vært advokatfullmektig i Thommessen, dommerfullmektig i Fredrikstad tingrett, advokat og senioradvokat i Lund & Co og konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han har også en LL.M. fra Columbia University.