Till övergripande innehåll för webbplatsen

Andreas Hjetland

Advokat, Regjeringsadvokaten
Andreas Hjetland er advokat hos Regjeringsadvokaten.

Han har tidligere vært advokatfullmektig i Simonsen Vogt Wiig, utreder i Høyesterett og dommerfullmektig i Oslo tingrett. I tillegg har han vært sensor og holdt kurs i sivil- og straffeprosess ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.