Kjersti T. Trøbråten er spesialist på verdipapirrett og rammevilkår for forsikring og bank, fondsforvaltning og spørsmål relatert til anti hvitvasking.

Hun har arbeidet i Finanstilsynet i flere år og vært ansvarlig for det juridiske arbeidet med utvikling og tolkning av atferdsregler og rammevilkår for verdipapirforetak og forvaltningsselskaper.

Kjersti er rangert som en av Norges aller fremste eksperter på fagområdet finansregulatorisk av Chambers and Partners.

Hun er rangert som en av Norges ledende advokater på bank og finans av Legal 500.