Katrine A. Bach-Gansmo er advokatfullmektig i Wikborg Rein Advokatfirma og er tilknyttet fagområdet bank og finansiering. Katrine jobber hovedsakelig med kontraktsrett, børs- og verdipapirrett, panterett og selskapsrett. Katrine har erfaring med å bistå både långivere og selskaper i forbindelse med bank- og obligasjonslånsfinansiering.

Katrine er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har en L.L.B fra City Law School, University of London.