Kaija Bjelland er advokat hos Regjeringsadvokaten. Hun har erfaring fra sivilrettslig prosedyre for norske domstoler, og fører også saker for EMD og EFTA-domstolen. Før hun tiltrådte hos Regjeringsadvokaten var hun vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo og praktikant i FNs barnekomité. Hun har skrevet fire bøker i Robins guide-serien (Gyldendal), står bak studentappen «Domsguiden» og underviser i forvaltningsrett.