Egil Rokhaug er jurist fra Universitetet i Oslo.

Han har i en årrekke vært ansatt Barne- og familiedepartementet, hvor han har hatt fagansvar for gjeldsordningsloven og andre regelverk knyttet til gjeldsproblemer i private hushold.

Han arbeider også med gjeldsinformasjonsloven ("gjeldsregister") og kredittopplysningsloven. 

Rokhaug underviser i tillegg i insolvensrettslige emner på flere Universiteter, bl.a. Universitetet i Agder, Oslo Met og Nord Universitet.

Han har skrevet flere bøker om gjeldsordningsloven, samt om gjeldsrådgivning og personøkonomi.

Han har også erfaring fra en rekke lovutvalg, bl.a. Eiendomsmeglingslovutvalget og Banklovkommisjonen.