Bjørn Aslak Juliussen er jurist fra UiT Norges arktiske Universitet fra 2021.

Han skrev masteroppgave om etterretningstjenesteloven og overordnende rettighetsnormer i EMK og EØS-retten.

Til daglig er han ansatt som PhD-stipendiat på Institutt for informatikk på UiT i et tverrfaglig forskningsprosjekt om personvern og kunstig intelligens. Avhandlingen har arbeidstittelen «Privacy and Proportionality in Artificial Intelligence». Han er medlem av den tverrfaglige forskningsgruppen Crime Control and Security Law på UiT.