Som Norges eneste rendyrkede juridiske forlag har Karnov utviklet en bred kundeportefølje innen offentlig sektor, akademia og det private næringsliv. Nå har også Advokatfirmaet Bull & Co signert avtale om tilgang til den digitale rettskildetjenesten.

Bull, med sin snart 160 år lange historie, har i de siste årene vært blant advokatfirmaene i landet med høyest prosentmessig vekst. Deres 60 advokater har spisskompetanse innen forretningsjus og private rettsforhold, og har nå tilgang til den digitale rettskildetjenesten Karnov Lovkommentarer, som er tilgjengelig gjennom Lovdata Pro.

Einar Heiberg, partner og leder av faggruppe for skatt og avgift i Bull, har stor tillit til kvaliteten på Karnov sin tjeneste.

  • Karnov har en historikk som viser god kvalitet på lovkommentarer. De kan tilby et oversiktlig og enkelt system, på en plattform vi kjenner godt til fra før. Dette gjør det til et spesielt nyttig verktøy for våre advokater, og det er knirkefritt å implementere dette i arbeidshverdagen.

De siste årene har Bull opplevd en sterk vekst. Tine Engstrøm Wærsten, COO, forteller at selskapet har levert godt innen samtlige områder, beholdt og videreutviklet medarbeidere, rekruttert nye eksperter og løftet samarbeidet på tvers av kompetanseområdene.

  • Det er av stor betydning for våre medarbeidere og for kvaliteten på rådgivningen vår å ha tilgang til alle relevante rettskilder, uavhengig av tid og sted. Fra Karnov fikk vi vite at vi var blant de store brukerne av tjenesten da vi fikk testet dette i et par uker. Det var dermed svært naturlig for oss å inngå et samarbeid med Karnov.

Hans-Petter Nygård, administrerende direktør i Karnov Group, takker for tilliten og ser frem til samarbeidet med Bull.

  • Vi er utrolig stolte over å ha signert avtale med Bull. Som Skandinavias største utgiver av juridisk litteratur, er vi bevisst vårt ansvar og samfunnsoppdrag. Karnov sitt overordnede mål er å bidra til en stadig kvalitetsheving av rettsinformasjon og litteratur for norske jurister. Derfor sørger vi for å ha oppdaterte kilder enkelt tilgjengelige direkte i Lovdata. Slik kan brukerne være trygge på at de raskt og oversiktlig finner riktig informasjon, er oppdatert på sitt fagområde og varsles ved endringer i lovene. Det tror vi Bulls advokater vil dra nytte av, avslutter Nygård.

 

Lenke til AdvokatWatch:
https://advokatwatch.no/nyheter/advokater/article13839503.ece

Bildene:
Tine Engstrøm Wærsten, COO Advokatfirmaet Bull & Co
Hans-Petter Nygård, administrerende direktør Karnov Group Norway

Del

Sentralt for kvaliteten på rådgivningen