Till övergripande innehåll för webbplatsen

Anerkjent NMBU-forsker utgir sin første bok

   

Om rettigheter til og forvaltning av grunnvann i norsk rett

Gunnhild Storbekkrønning Solli, førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), har gitt ut sin første bok, Ute av syne, ute av sinn. Den omhandler rettigheter til og forvaltning av grunnvann i norsk rett. Boken er nå tilgjengelig i bokhandel og digitalt på Lovdata Pro Karnov.

UteAvSyneUteAvSinn_Spread_01

Solli er en av Norges ledende jurister innen vannforvaltningsrett, og en av få som har arbeidet med grunnvannsspørsmål. Forskeren og juristen fra NMBU har en rik og variert arbeidserfaring fra både privat og offentlig sektor. Hun er forfatter av lovkommentarene til jordlova, skogbrukslova, vassdragsloven og vannressursloven i Karnov, og har nå utgitt sin første bok, Ute av syne, ute av sinn, som baserer seg i stor grad på doktoravhandlingen fra 2020.

– Selvfølgelig er det en stor milepæl å få gitt ut sin aller første bok. Når den i tillegg omhandler et fagfelt jeg har vært svært opptatt av i flere år, blir alt desto større. Kunnskapen om grunnvanns betydning for norsk rett er generelt altfor lav. Forhåpentligvis kan boken min bidra til å sette temaet høyere på dagsorden, sier Solli.

Globalt sett utgjør overflatevannet som i innsjøer og elver ca. 3 % av tilgjengelig ferskvannsressurser, mens ca. 97 % av tilgjengelige ferskvannsressurser er grunnvann. I Norge er dette grunnvannet noe offentlige og private aktører eier og har en økonomisk nytteverdi av. Solli utbroderer denne rettslige problemstillingen i sin ferske fremstilling. 

– Grunnvann er en av våre aller viktigste naturressurser. For oss mennesker spiller grunnvann en vital rolle som drikkevann. For natur og miljø er grunnvannet avgjørende for å plukke opp nedbør, samt oppbevare og avgi vann til nærliggende økosystemer. Når grunnvannet samtidig er av økonomisk interesse for grunneierne, ligger det et hav av rettslige utfordringer knyttet til denne viktige naturressursen. Boken min belyser mange av disse utfordringene, avslutter Solli. 

Boken kan kjøpes HER