Till övergripande innehåll för webbplatsen
UteAvSyneUteAvSinn_Spread_01

Ute av syne,
ute av sinn

Om rettigheter til og forvaltning av grunnvann i norsk rett

Grunnvann er en av våre viktigste naturressurser – både for menneskene og miljøet. Samtidig er grunnvann en økonomisk ressurs for eieren av grunnvannet. Hvordan vi forvalter grunnvannet i dag, vil ha betydning for hvordan ressursen kan fungere i økosystemet og brukes av oss i morgen.

Hvem eier grunnvannet i Norge, og hva innebærer det å eie grunnvann? Hvilke hensyn vektlegges ved tildeling av offentlig konsesjon for bruken av grunnvann? Klarer vi å ivareta grunnvannet ved arealplanlegging hvor også andre interesser er involvert?

Ute av syne, ute av sinn søker å gi svar på disse spørsmålene og behandler de tre hovedvirkemidlene vi har i norsk rett for å regulere og forvalte grunnvann: eierskap, konsesjon og planlegging.

Hvem som eier retten til grunnvannet, og hvordan regelverket for forvaltning av ressursen er, har både privatrettslig og offentligrettslig betydning og er derfor relevant og nyttig for saksbehandlere, parter, advokater og dommere så vel som forskere.

 

Utgivelsesår: 2021

Språk: Bokmål

ISBN: 9788293816195

Boken er tilgjengelig i Lovdata Pro.