Till övergripande innehåll för webbplatsen

Eva Jarbekk

Partner, Advokatfirmaet Schjødt AS
Eva Jarbekk er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo i 1997. Hun har arbeidet som forretningsadvokat siden da, bortsett fra en periode etter endt studium da hun arbeidet i Justisdepartementet. Eva har deltatt i flere offentlige utvalg om digital sårbarhet og personvern i ulike sammenhenger. Eva har vært leder for Personvernnemnda i to fireårsperioder. Hun har også arbeidet som ekstern advokat på verv for Spesialenheten for politisaker. Hun har ledet Advokatforeningens lovutvalg for personvern. Eva er oppnevnt som eksternt personvernombud for et konsern med virksomhet i mange land. Eva leder flere nettverk i personvern og er en mye brukt foredragsholder i emnet. Hun er nevnt som "Leading Individual" i flere internasjonale advokatundersøkelser (Legal 500, Chambers, WWL). Hun er partner i Schjødt og leder personvernteamet der.

Forfatterskap: Personvern og GDPR i praksis, 2019, Eva Jarbekk og Simen Sommerfeldt, Cappelen Damm Personopplysningsloven og GDPR med kommentarer, 2019, Eva Jarbekk (red) E-handel, Internett og juss, Eva Jarbekk og Morten Foss, 2001, Gyldendal Akademisk