Till övergripande innehåll för webbplatsen

Einar Bergsholm

Dosent i juridiske fag, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Einar Bergsholm er dosent i juridiske fag ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Hans faglige tyngdepunkt er tingsrett og jordskifte.

Jobben består i hovedsak av undervisning og forskning innenfor disse rettsområdene.

Bergsholm har hatt fast stilling ved universitet siden januar 2005 og fikk advokatbevilling i 2008.

Fredrik Holth

Dosent i juridiske fag, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ingrid Wang Larsen

Universitetslektor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Per Kåre Sky

Professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Gunnhild Storbekkrønning Solli

Førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet