Sverre Runde er advokat hos Regjeringsadvokaten. Han holder også kurs i avtalerett, kjøpsrett og erstatningsrett ved Universitetet i Oslo og har tidligere vært vit.ass. ved Institutt for privatrett, hvor han skrev stor masteroppgave om deliktsansvar i kontraktsforhold.