Sverre Runde er advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten. Han holder også kurs i avtale- og kjøpsrett ved Universitetet i Oslo og har tidligere vært vit.ass. ved Institutt for privatrett, hvor han skrev stor masteroppgave om deliktsansvar i kontraktsforhold.