Till övergripande innehåll för webbplatsen

Per Kaare Nerdrum

Tingrettsdommer, Oslo tingrett
Per Kaare Nerdrum er cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 1988. Han var advokat i THOMMESSEN 1988-2005, avbrutt av et år som dommerfullmektig og et år hos advokatfirmaet Calfee, Halter & Griswold LLP i Cleveland, Ohio. Dommer i Oslo tingrett fra 2006, hvor han har pådømt immaterialretts-saker siden 2007. Leder av Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser fra oktober 2013 til september 2018. Juridisk eksternt medlem av Den utvidede klagenemnden i Det europeiske patentverket (EPO Enlarged Board of Appeal) fra 2015. Medlem av Dommerforeningens Lovutvalg for privatrett fra 2019.