Sondre Aasen Aukland er advokat i Advokatfirmaet Wiersholm, hvor han arbeider med tvisteløsning og prosedyre, kontraktsrett og offentlige anskaffelser. Han har flere års erfaring med å bistå oppdragsgivere og leverandører på alle stadier av en offentlig anskaffelsesprosess, både med generell rådgivning og anskaffelsesrettslig tvisteløsning. 

Aukland har tidligere arbeidet som dommerfullmektig i Oslo tingrett.