Morten Grandal er jurist fra Universitetet i Oslo i 2006 og fikk advokatbevilling i 2008.

Han har tidligere arbeidet i advokatfirmaet SANDS Advokatfirma DA, og arbeider i dag som advokat i Juridisk enhet i Forbrukertilsynet hvor han er fagansvarlig for sanksjoner og prosedyre.

Grandal er medforfatter av kommentarutgaven til markedsføringsloven i Rettsdata Norsk Lovkommentar, og boken "Markedsføringsrett i et nøtteskall".

Han har lang erfaring med prosedyre av saker for Markedsrådet, og som foreleser for akademia og næringsliv, blant annet Universitetet i Agder og Advokatenes-HR.

Grandal er sensor og veileder for masteroppgaver ved Universitetet i Bergen, og han er siden 2015 medlem i Verdipapirlovutvalget.