Morten Grandal er jurist fra Universitetet i Oslo i 2006 og fikk advokatbevilling i 2008.

Han har tidligere arbeidet i SANDS Advokatfirma DA og som advokat i Juridisk enhet i Forbrukertilsynet. Han arbeider nå som juridisk seniorrådgiver i forbrukervernseksjonen i Barne- og familiedepartementet, hvor han særlig jobber med markedsføringsrett, EØS-rett og kontraktsrett.

Grandal er medforfatter av kommentarutgaven til markedsføringsloven i Rettsdata Norsk Lovkommentar, og boken "Markedsføringsrett i et nøtteskall". Han har lang erfaring med prosedyre av saker for Markedsrådet, og som foreleser for akademia og næringsliv. Han har også erfaring fra flere lovutvalg, blant annet Verdipapirlovutvalget og Reisegarantiutvalget.