Mats Lerbak er advokatfullmektig i Wikborg Rein Advokatfirma AS og er tilknyttet firmaets fagområde for M&A. Han arbeider hovedsakelig med rådgivning i forbindelse med transaksjoner og selskapsrettslige spørsmål, herunder spørsmål knyttet til oppkjøp, fusjoner, fisjoner, emisjoner og andre transaksjoner.

Mats er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø og er i tillegg master i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole (NHH).