Mats Lerbak er advokat i Wikborg Rein Advokatfirma AS og er tilknyttet firmaets fagområde for M&A og selskapsrett.

Han bistår med rådgivning i forbindelse med oppkjøp og salg av bedrifter, fusjoner, fisjoner, emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner. Mats bistår også med generell selskapsrettslig rådgivning. Han har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø og mastergrad i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole (NHH).