Leif Petter Madsen er partner og advokat i Wikborg Rein Advokatfirma AS. Madsen har vært oppnevnt som bostyrer i flere store konkursboer og har bred erfaring med norske og internasjonale restrukturerings- og insolvenssaker. Han er tidligere medlem av Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse. Madsen er også medforfatter av lovkommentaren til Lønnsgarantiloven (Universitetsforlaget, 2021), Dekningsloven med kommentarer (Oslo, 2015), Advokaters taushetsplikt under press (Oslo, 2010) og Foretaksrett (Oslo, 2001).