Lasse Gommerud Våg er advokat i Advokatfirmaet Lund & Co DA. Han har tidligere vært utreder i Høyesterett.