Lasse Gommerud Våg er advokat i Advokatfirmaet Lund & Co DA og har tidligere arbeidet som utreder i Høyesterett.