Kristine Ravlo Sand er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo i 2019, og er i dag advokat hos Dæhlin Sand advokatfirma. Hun jobber i hovedsak med ekspropriasjon og tingsrett.

Ravlo Sand har også erfaring som rådgiver for Mattilsynet, og skrev masteroppgave om sanksjonering av overtredelser av akvakulturloven.