Kirsten Kolstad Kvalø er seniorrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), hvor hun særlig arbeider med barns rettigheter.

Hun har tidligere arbeidet i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, og hun har ledet sekretariatet til utvalget som har foreslått ny barnelov.