Jørgen Vangsnes er advokat og partner i Wikborg Rein Advokatfirma AS. Han har møterett for Høyesterett og er tilknyttet firmaets fagområde for prosedyre.

Vangsnes har tidligere vært advokat hos Regjeringsadvokaten, seniorrådgiver ved Statsministerens kontor og dommerfullmektig ved Oslo tingrett. Han har også i en årrekke undervist i sivilprosess. Han har skrevet flere artikler på området og dessuten innføringsboken Sivilprosess i et nøtteskall.