Jon Rabben er partner i Advokatfirmaet Wiersholm. Han arbeider med et bredt spekter av saker for klienter innenfor energibransjen, de senere år med betydelig fokus på prosjekter knyttet til etablering av ny fornybar energiproduksjon. Jon arbeider blant annet med offentlig regulering, kommersielle kontrakter, finansiering og transaksjoner knyttet til energiselskaper og energiprosjekter. Han er uteksaminert fra Universitetet i Tromsø i 1999 og var i perioden 1999-2000 engasjert som amanuensis samme sted. Han har arbeidet som advokat fra 2000 og fikk møterett for Høyesterett i 2012. Rabben er rangert som en ledende advokat innenfor energi og klima i Finansavisens årlige advokatundersøkelse og av Chamber & Partners og Legal 500. Han er nettverksleder i JUCs nettverk i energirett og holder jevnlig foredrag over energirettslige tema i ulike faglige fora.