Jan L. Backer er partner ved Wikborg Rein Advokatfirma AS sitt kontor i Oslo og er tilknyttet firmaets fagområde for arbeidsrett. Han arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og generell kontraktsjuss. Backer har mange års erfaring knyttet til arbeidsrettslige problemstillinger som ansettelsesavtaler, oppsigelser, omorganiseringer og restruktureringer samt problemstillinger knyttet til pensjon, pensjonsavtaler. I denne forbindelse har han gitt råd om integritetsspørsmål, herunder korrupsjon.

Backer er anerkjent av Chambers and Partners som "Leaders in their field" i kategorien Employment. Han er medforfatter av boken "Pensjon i et nøtteskall". Han holder jevnlig foredrag og kurs om arbeidsrettslige tema.