Herman Steen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Har er tilknyttet firmaets fagområde for Shipping Offshore og er nestleder for Maritime and Offshore Emergency Response Team.

Han har møterett for Høyesterett og er anbefalt av Legal 500 og Chambers and Partners.

Herman har spesialisert seg innen internasjonal sjørett og sjøforsikringsrett. Han har særlig erfaring med skipsulykker, der han bistår norske og utenlandske klienter, herunder P&I-klubber, kaskoassurandører og rederier i forbindelse med etterforskning og håndtering av havarier slik som berging, vrakfjerning, forurensning, kollisjoner, grunnstøtninger, lasteskader osv. Han har omfattende erfaring med dekningsspørsmål under P&I-, kasko-, krigs- og lasteforsikring, direktekrav, jurisdiksjon og lovvalg, samt certepartitvister.

Herman har arbeidet ved firmaets kontorer i Oslo, London og Kobe, Japan. Han har tidligere vært dommerfullmektig ved Oslo tingrett og Drammen tingrett, samt vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett. Han har mastergrad i sjørett fra King's College London og har gjennomført Harvard Law School's Program of Instruction for Lawyers (Negotiation).

Herman har i flere år undervist og vært sensor ved Nordisk Institutt for Sjørett, og publiserer jevnlig sjørettslige og sjøforsikringsrettslige artikler i norske og internasjonale tidsskrifter. Han er en av redaktørene i firmaets Shipping Offshore Update.